Informácie o nás

Mnohí pedagógovia v mikroregióne Bytča mali potrebu stretávať sa a vymieňať si skúseností zo svojej pedagogickej činnosti. Všetkým užívateľom webovej stránky budeme pravidelne prinášať prostredníctvom fotografií a textu aktuálne informácie z našej činnosti. Naše aktivity budú zamerané nielen na základné školy, ale i materské školy. Činnosť moderných učiteľov bude bohatá - IKT zručnosti, športové činnosti, vzdelávacie aktivity, kultúrne aktivity...

História projektu

Klub Moderných učiteľov Bytča začal pracovať vo februári 2011.

ZŠ Ulica mieru je jedna zo škôl, ktorá sa aktívne zapája do projektov a aktivít realizovaných na Slovensku. Aktívni učitelia tejto školy chcú prostredníctvom klubu zvýšiť kvalitu vzdelávania vo svojich triedach, školských kluboch, ale i zvýšiť svoje aktivity v bežnom živote.