Zvládanie stresu

05.10.2011 19:51

Na prvé stretnutie prijala pozvanie PaedDr. Ivana Gallová, PhD. z Katedry psychologických vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Témou stretnutia bolo zvládanie stresu v práci i doma.

Každá účastníčka sa predstavila a prezentovala svoje očakávania od stretnutia. Mnohé životné situácie sme rozobrali a zaujali k nim postoje. Zároveň sme zistili, aké postoje možnosti  máme v proti stresovom tréningu. Spoznali sme štyri sociálne interakcie a aké sú možnosti komunikácie. Vo vzťahoch je komunikácia veľmi nutná a mnoho vecí, ktoré nám spôsobujú stres je nutné si odkomunikovať.

Stretnutie trvalo skoro tri hodiny. Táto téma zaujala všetkých zúčastnených a už teraz sa tešíme na jej pokračovanie.