Zaujímavé webové stránky

15.06.2011 17:55

Kde sa na internete nachádzajú pracovné listy? Kde môžeme nájsť testy alebo interaktívne webové aplikácie? Na tieto otázky sme hľadali odpoveď na stretnutí Klubu Moderných učiteľov. Vytvorili sme zoznam zaujímavých odkazov, ktoré budú pedagógom slúžiť vo výučbe, ale aj na inšpiráciu.

Zoznam odkazov nájdete tu: kmubytca.webnode.sk/news/posledne-stretnutie/