Webová stránka

19.05.2012 07:00

Dňa 18. mája sa členovia Klubu moderných učiteľov oboznámili s tvorbou webových stránok prostredníctvom www.webnode.sk

Toto prostredie je veľmi jednoduché a všetci zúčastnení majú možnosť vytvoriť si triednu webovú stránku, osobnú webovú stránku, prípadne webovú stránku zameranú na aprobáciu, predmety. Svoje poznatky z tvorby webových stránok chcú vyučujúce naďalej rozširovať a obohacovať.