Výmena skúseností

31.05.2011 20:32

Klub Moderných učiteľov v Bytči spolu s Klubom Moderných učiteľov v Považskej Bystrici uskutočnili spoločné pracovné stretnutie, ktoré sa konalo dňa 31.5.2011 v Materskej škole v Orlovom o 16,00 hod. Stretnutie sa nieslo v duchu výmeny skúseností v práci s deťmi predškolského veku. Svoje aktivity v práci s deťmi prezentovali 3 materské školy z Považskej Bystrice a jedna materská škola z Bytče. Učiteľky si vymenili skúsenosti v oblasti informačno-komunikačných technológií, projektového vyučovania, zážitkového vyučovania, v práci s interaktívnou tabuľou, tvorby plánov, stanovenia cieľov, plnenia obsahového a výkonového štandardu.

Obe strany stretnutie obohatilo a inšpirovalo k ďalšej práci a aktivitám. Ďakujeme pani riaditeľke z MŠ v Orlovom, že sme stretnutie mohli realizovať v príjemnom prostredí s pohostením a skvelým technickým vybavením. Nabudúce stretnutie sa určite stretneme v niektorých priestoroch v MŠ Bytči.