Vienočný vinš

21.12.2011 13:41

Blížia sa tie krásne chvíle vianočné,

v láske, šťastí, harmónii prežite ich spoločne.

Nie sú dôležité dary ale v novom roku nech sa darí.