Viedeň

17.06.2012 09:10

Viedeň - hlavné mesto Rakúska, je so svojou rozlohou 415 km2 a počtom obyvateľov 1,7 milióna najväčším mestom Rakúskej republiky. Prechádzka Viedňou je vždy stretnutím sa s najrôznejšími umeleckými slohmi. Viedeň - cisárske mesto s množstvom historických pamiatok.

Členovia klubu sa 15.6.2012 zúčastnili poznávacieho zájazdu do Viedne. Našim cieľom bolo rozvíjať komunikačné zručnosti v nemeckom a anglickom jazyku a zároveň spoznať zámok Schoenbrunn a jeho záhrady i fontány. Náš výlet sme začali prehliadkou zámku s audiosprievodcom a pokračovali sme prehliadkou záhrady korunného princa, labyrintu, Gloriette, dvornej pekárne s krátkou ukážkou prípravy jablkovej štrúdle a návštevou zoologickej záhrady s množstvom zaujímavých zvierat. Plný dojmov a zážitkov sme sa večer vrátili unavení domov. Zahraničné poznávacie zájazdy plánujeme v klube realizovať aj v budúcnosti. Všetkým zúčastneným ďakujem za dochvíľnosť a skvelú náladu.