Tvorba tematických výchovno-vzdelávacích plánov

20.09.2012 17:47

2. stretnutie klubu bolo zamerané na tvorbu tematických výchovno - vzdelávacích plánov. Spoločne sme rozpbrali náplň a význam Štátneho vzdelávacieho programu, Školského vzdelávacieho programu, rozdiel medzi obsahovým a výkonovým štandardom, stanovenie špecifických, hlavných a čiastkových cieľov, metódy, formy práce. Prednášajúca pani Mgr. Ivana Mičúchová prostredníctvom prezentácie a praktických ukážok (spracované plány v rúznych ročníkoch a predmetoch) vysvetľovala nedostatky a chyby, ktoré sa pri tvorbe plánov najčastejšie robia. Za skvelú prípravu jej ďakujeme.

Zúčastnené mali možnosť vytvoriť a spracovať jenu tému prostredníctvom stanovenej štruktúry v MS Word.