Stretnutie dvoch klubov

22.10.2012 19:26

Dňa 22.10.2012 sa stretli v MŠ Dostojevského V Bytči dva kluby moderných učiteľov – Považská Bystrica a Bytča. Stretnutie bolo zamerané na učiteľky materských škôl, ktoré si vymenili názory na výučbu, nápady, postupy, metódy práce. Účasť z oboch regiónov bola početná. Učiteľkám z Považskej Bystrice sme predstavili prácu v klube moderných učiteľov Bytča.  Po príhovore pani riaditeľky Jarky Ritnošikovej nastala rozsiahla diskusia na tému predprimárneho vzdelávania.  V pohodovej atmosfére pri káve a koláčiku sa vyučujúce nabíjali pozitívnou energiou. Na záver si prešli všetky priestory materskej školy, ktoré sú vkusne vyzdobené a vynovené.