Riešme situácie profesionálne

28.02.2012 20:43

V marci sa uskutoční stretnutie dňa 14.3.2012 o 16.00 hod v multimediálnej učebni ZŠ Ulica mieru Bytča s pani PaedDr. Ivana Gallová, PhD.