Riešme situácie profesionálne

28.02.2012 20:37

Srdečne pozývam všetkých členov klubu na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 14.3.2012 o 16.00 hod v multimediálnej učebni ZŠ Ulica mieru Bytča. Naše pozvanie prijala pani PaedDr. Ivana Gallová, PhD. Budeme pokračovať v téme ako zvládať situácie v škole i bežnom živote.