Riešenie problémov

14.03.2012 19:40

Stretnutie sme začali zážitkami a zmenami, ktoré nastali v našich životoch a udiali sa od vtedy ako sme sa videli naposledy s pani Ivanou Gallovou. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že každá zaznamenala vo svojom správaní posun vpred. Mnohé spôsoby komunikácie a mnohé reakcie, ktoré sme sa doteraz naučili sme sa snažili využiť.

Rozoberali sme situácie, s ktorými sme sa teraz pasovali a s ktorými sme si nevedeli rady. Pri agresívnom správaní žiakov sme sa snažili osvojiť si reakciu, tzv. JA formu. Pedagógovia by sa mali oboznámiť s odbornou literatúrou,  Malý tyran, Základné formy strachu, Ako sa stať poradcom, ktorá učiteľom vysvetlí mnohé otázky.