Prvé stretnutie v školskom roku 2012/2013

12.09.2012 19:05

Účastníčky klubu sa oboznámili s plánmi stretnutí na školský rok 2012/2013. Podali niekoľko návrhov na zlepšenie práce klubu a navrhli atraktívne akcie. Len škoda, že účasť bola veľmi malá.