Prvé stretnutie klubu v školskom roku 2011/2012

05.10.2011 19:45

Dňa 5.10.2011 sme sa stretli s PaedDr. Ivana Gallová, PhD vedúcu Katedry psychologických vied v
Nitre a začali sme úvodnú prednášku spojenú s workshopom zameranú na zvládanie stresu doma i v práci.