Prezentácie v Power Pointe

26.02.2013 17:50

V mesiaci marec plánujeme stretnutie pre učiteľky MŠ, zamerané na tvorbu prezentácie v Power Pointe.