Máj

06.04.2011 20:20

V mesiaci máj prijal pozvanie klubu pán, ktorý sa zaoberá problematikou drog. Identifikovanie drogovo závislých žiakov a študentov sa naučíme 10. mája.