Januárové stretnutie

11.01.2012 18:02

Srdečne pozývam všetkých členov klubu na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa19.1.2012. o 15.30 hod. v multimediálnej učebni v ZŠ Ulica mieru 1235.