Januárové stretnutie

11.01.2012 17:57

Srdečne pozývam všetkých členov klubu na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa19.1.2012. o 15.30 hod. v multimediálnej učebni v ZŠ Ulica mieru 1235.

Program:

  • Vyhodnotenie dotazníkov
  • Zdigitalizované učebnice
  • Burjanove stránky - námety na zamyslenie
  • Webová stránka Indícia
  • Súťaž – Všetkovedko (3.-4. ročník)
  • Elearning pre členovklubu
  • Kredity pre pedagógov zo školského klubu
  • Diskusia na stránke ŠPÚ