Internetove novinky

19.01.2012 20:10

Dňa 19.1.2012 sa uskutočnilo stretnutie členov klubu, ktoré bolo zamerané na poznávanie zaujímavých webových stránok. Vyučujúce sa registrovali na www.eaktovak.sk, spoznali obsah webovej stránky indícia a preštudovali si diskusiu na www.statpedu.sk.

Vyučujúce zo školského klubu spoznali pripojenie data projektora k počítaču. Prezreli sme si webovú stránku metodických centier a ich ponuky akreditovaného vzdelávania. V závere stretnutia sme sa inšpirovali webovou stránku www.burjanoskle.sk