Finančná gramotnosť

16.11.2012 16:41

Dňa 15.11.2012 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie klubu zamerané na finančnú gramotnosť. Naše pozvanie prijal pán Radoslav Papánek z salvefinance, ktorý nám vysvetľoval možnosti uloženia peňazí, vysvetľoval hodnotu peňazí v budúcnosti, ako pracujú peniaze, ako pracujú banky a podielové fondy. V bohatej diskusii sa zúčastnené pýtali na konkrétne investície a problémy. Prednáška obohatila náš vzťah k financiám a ich investovanie.