Februárové stretnutie

16.02.2012 14:50

Pozývam všetkých členov na stretnutie klubu, ktoré sa uskutoční 22.2.2012 o 16,00 hod v multimediálnej učebni ZŠ Ulica mieru.

Program