Februárove stretnutie

19.01.2012 20:12

Vo februári plánujeme dve stretnutia.

Prvé stretnutie s PaedDr. Ivana Gallová, PhD. Na stretnutí budeme pokračovať v cvičeniach asertivity.

Druhé stretnutie bude zamerané na prácu v grafických editoroch - pre učiteľky materských škôl, vychovávateľky v školských kluboch, vyučujúce na 1. stupni.