Členovia

09.02.2011 11:52

Mnohí učitelia reagovali na výzvu a prihlásili sa do klubu. K dnešnému dňu máme 21 členov.