Ako zvládať stres II. časť

12.11.2011 09:35

Na našom druhom stretnutí dňa 10.11.2011 s pani PaedDr. Ivanou Gallovou, PhD sme sa zaoberali formami správania a reakciami na ne. Vysvetľovali sme si postojové kvality, ktoré sa využívajú v škole, kultúre, náboženstve, vo vzťahoch… Podrobne sme rozobrali jednu z postojových kvalít – Empatiu. Ďalšie stretnutie plánujeme v mesiaci január 2012.