Ako na plány

12.09.2012 19:03

Dňa 20.9.2012 o 16,30 hod sa uskutoční stretnutie klubu, ktoré bude zamerané tvorbu tematických výchovno-vzdelávacích plánov a stanovenie cieľov.