3. ročník regionálnej konferencie v Považskej Bystrici

28.10.2011 16:52

Učíme po novom aj na našej škole

V tomto duchu sa niesol 3. ročník regionálnej konferencie v Považskej Bystrici, ktorý sa uskutočnil dňa 28.10.2011 od 8,00 hod. Program konferencie bol nasledovný:

Otvorenie

Prednáška  - Anna Gottweisová - Novinky v aSc Agende

Prednáška - Miroslava Jakubeková – vzdelávanie učiteľov

Prednáška - Peter Halák – predstavenie portálov indícia – pre učiteľov , škola21 – pre vedúcich pracovníkov

Workshop - Ukážka práce s IT tabuľa

Prednáška - Vladimír Burjan: „Ak sa školy nezačnú vážne zamýšľať nad svojou budúcnosťou, možno žiadna nebude.“

 

Poobedná ponuka workshopov

1. Burza nápadov pre MŠ

2. Burza nápadov ZŠ, SŠ

3. Novinky v aSc Agende

4. Interaktívna tabuľa 1

5. Interaktívna tabuľa 2

6. Panelová diskusia - Vladimír Burjan

 

Všetky prednášky, workshopy, diskusie sa stali pre učiteľov námetmi pre ich tvorivú prácu. Len škoda, že účasť pedagógov nebola taká vysoká.