1. stretnutie 2012/2013

06.09.2012 07:22

Všetkých členov klubu srdečne pozývam na prvé stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 12.9.2012 (streda) o 16,00 hod. v multimediálnej učebni v ZŠ Ulica mieru Bytča.