Kontakt

Základná škola Ulica mieru 1235, 014 01 Bytča.

vedúci klubu - Mgr. Ľubica Gabajová,  lubica.gabajova@gmail.com