Blog

Vianočný vinš

21.12.2011 13:42
Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, v láske, šťastí, harmónii prežite ich spoločne. Nie sú dôležité dary ale v novom roku nech sa darí.  

TENERIFA

08.12.2011 19:10
Dňa 8.12.2011 sa uskutočnilo predvianočné stretnutie s pani Gabrielou Uhliarikovou. Prezentovala nám svoje nápady, výrobky a diela, ktoré je možné realizovať s deťmi v triede, ale i v domácnosti. Našim cieľom bolo vyrobiť si ozdoby na vianočný stromček technikou...

Ako zvládať stres II. časť

12.11.2011 09:35
Na našom druhom stretnutí dňa 10.11.2011 s pani PaedDr. Ivanou Gallovou, PhD sme sa zaoberali formami správania a reakciami na ne. Vysvetľovali sme si postojové kvality, ktoré sa využívajú v škole, kultúre, náboženstve, vo vzťahoch… Podrobne sme rozobrali jednu z postojových kvalít –...

3. ročník regionálnej konferencie v Považskej Bystrici

28.10.2011 16:52
Učíme po novom aj na našej škole V tomto duchu sa niesol 3. ročník regionálnej konferencie v Považskej Bystrici, ktorý sa uskutočnil dňa 28.10.2011 od 8,00 hod. Program konferencie bol nasledovný: Otvorenie Prednáška  - Anna Gottweisová - Novinky v aSc Agende Prednáška - Miroslava...

Zvládanie stresu

05.10.2011 19:51
Na prvé stretnutie prijala pozvanie PaedDr. Ivana Gallová, PhD. z Katedry psychologických vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Témou stretnutia bolo zvládanie stresu v práci i doma. Každá účastníčka sa predstavila...

Zaujímavé webové stránky

15.06.2011 17:55
Kde sa na internete nachádzajú pracovné listy? Kde môžeme nájsť testy alebo interaktívne webové aplikácie? Na tieto otázky sme hľadali odpoveď na stretnutí Klubu Moderných učiteľov. Vytvorili sme zoznam zaujímavých odkazov, ktoré budú pedagógom slúžiť vo výučbe, ale aj na inšpiráciu. Zoznam odkazov...

Výmena skúseností

31.05.2011 20:32
Klub Moderných učiteľov v Bytči spolu s Klubom Moderných učiteľov v Považskej Bystrici uskutočnili spoločné pracovné stretnutie, ktoré sa konalo dňa 31.5.2011 v Materskej škole v Orlovom o 16,00 hod. Stretnutie sa nieslo v duchu výmeny skúseností v práci...

Májové stretnutie

10.05.2011 19:57
Dňa 10 mája o 16,00 hod sa uskutočnilo májové stretnutie klubu s pánom Prof. PhDr. Petrom Ondrejkovičom, DrSc. Téma prednášky bola Spoločensky nežiaduce javy správania u detí školského veku (drogy, násilie, šikanovanie, vandalizmus...). Keďže je táto téma aktuálna návštevnosť prednášky...

Tretie stretnutie

06.04.2011 20:14
Ako odstrániť nahromadený stres? Ako sa vyhnúť psychickému napätiu? Jedna z možností je ísť si zašportovať. Ženám je najbližší pohyb tanec. Začali sme teda so zumbou. Na dnešnom stretnutí sme si dobre zazumbovali a naučili sme sa základné kroky, ktoré sa v zumbe používajú. Myslím, že dobrá nálada...

Druhé stretnutie

16.03.2011 18:41
Dňa 16.3.2011 sa opäť stretol Klub Moderných učiteľov. Dievčatá sa zamerali na tradície Veľkej noci. Priniesli sme si upečené medovníky, napečené koláče a vymenili sme si nápady a overené recepty. Súčasťou stretnutia bola veľkonočná výzdoba. Všetky sme sa tešili na zdobenie medovníkov....
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>