Archív článkov

Ako zvládať stres 2. časť

28.10.2011 16:46
Dňa 10.11 o 15,30 v multimediálnej učebni v ZŠ Ulica mieru Bytča sa uskutoční druhé stretnutie s témou Ako zvládať stres.

Zvládanie stresu

05.10.2011 19:51
Na prvé stretnutie prijala pozvanie PaedDr. Ivana Gallová, PhD. z Katedry psychologických vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Témou stretnutia bolo zvládanie stresu v práci i doma. Každá účastníčka sa predstavila...

Regionálna konferncia

05.10.2011 19:49
Dňa 28.10.2011 o 8,00 hod sa uskutoční 3. regionálna konferencia Učíme po novom - aj na našej škole v zasadačke MSÚ v Považskej Bystrici. Kto má záujem, nech sa prihlási (prihláška v maily) do 10.10.2011.

Október

05.10.2011 19:47
Prednáška s workshopom: Ako zvládať stres doma i v práci.

Prvé stretnutie klubu v školskom roku 2011/2012

05.10.2011 19:45
Dňa 5.10.2011 sme sa stretli s PaedDr. Ivana Gallová, PhD vedúcu Katedry psychologických vied v Nitre a začali sme úvodnú prednášku spojenú s workshopom zameranú na zvládanie stresu doma i v práci.

Zaujímavé webové stránky

15.06.2011 17:55
Kde sa na internete nachádzajú pracovné listy? Kde môžeme nájsť testy alebo interaktívne webové aplikácie? Na tieto otázky sme hľadali odpoveď na stretnutí Klubu Moderných učiteľov. Vytvorili sme zoznam zaujímavých odkazov, ktoré budú pedagógom slúžiť vo výučbe, ale aj na inšpiráciu. Zoznam odkazov...

Posledné stretnutie

31.05.2011 20:33
Posledné stretnutie sa uskutoční 15.6.2011 o 16,00 hod v multimediálnej miestnosti v ZŠ Ulica mieru Bytča. Témou stretnutia budú vhodné webové stránky pre pedagógov. Zaujímavé odkazy.docx (15,2 kB)

Výmena skúseností

31.05.2011 20:32
Klub Moderných učiteľov v Bytči spolu s Klubom Moderných učiteľov v Považskej Bystrici uskutočnili spoločné pracovné stretnutie, ktoré sa konalo dňa 31.5.2011 v Materskej škole v Orlovom o 16,00 hod. Stretnutie sa nieslo v duchu výmeny skúseností v práci...

Materské školy

31.05.2011 20:31
Dńa 31.5 sa uskutočnilo stretnutie materských škôl z okresu Bytča a Považská Bystrica.

Májové stretnutie

10.05.2011 19:57
Dňa 10 mája o 16,00 hod sa uskutočnilo májové stretnutie klubu s pánom Prof. PhDr. Petrom Ondrejkovičom, DrSc. Téma prednášky bola Spoločensky nežiaduce javy správania u detí školského veku (drogy, násilie, šikanovanie, vandalizmus...). Keďže je táto téma aktuálna návštevnosť prednášky...
Záznamy: 51 - 60 zo 75
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>